Portal ZDR

Regres in letni dopust

Prvi julij je rok, ko je delavcem v delovnem razmerju praviloma treba izplačati regres za letni dopust. Zakonska ureditev pravice do letnega dopusta in posledično regresa za letni dopust določa obveznosti delodajalca in roke za izpolnitev te obveznosti. Čeprav zakon na prvi pogled nedvoumno ureja to področje, pa se glede pravilne določitve letnega dopusta ter glede obračuna in izplačila regresa v praksi pojavljajo številna vprašanja in dileme, ki jih je potrebno reševati preko pravilne interpretacije določb Zakona o delovnih razmerjih ter tudi preko pojasnil, ki so se razvila s sodno prakso.

Strokovna izdaja s komentarjem in sodno prakso na poglobljen in celovit način prikazuje vse razsežnosti zakonskega okvira regresa za letni dopust. Delodajalcem omogoča vpogled v pravno ureditev ter iz nje izvedeno sodno prakso in jim na ta način zagotavlja zakonito izvajanje določb Zakona o delovnih razmerjih, ki postavljajo pravni okvir za odmero letnega dopusta ter regresa.

Kazalo

PREDGOVOR

I. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

II. UREDITEV PRAVICE DO LETNEGA DOPUSTA, REGRESA ZA LETNI DOPUST TER POGODBE O ZAPOSLITVI S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM

1. Regres za letni dopust

2. Letni dopust

2.1. Pridobitev pravice in minimalno trajanje letnega dopusta

2.2. Določanje daljšega trajanja letnega dopusta

2.3. Sorazmerni del letnega dopusta

2.4. Izraba letnega dopusta

2.5. Način izrabe letnega dopusta

2.6. Neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta

3. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

4. Krajši delovni čas v posebnih primerih

III. LITERATURA IN VIRI

Opombe