Portal ZDR

1. TOŽBE O SKLENITVI, OBSTOJU, TRAJANJU IN PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA:

1.1. TOŽBA O UGOTOVITVI OBSTOJA DELOVNEGA RAZMERJA – USTNO SKLENJENA POGODBA O ZAPOSLITVI:

1.1.1. V PRIMERU, ČE DELOVNO RAZMERJE ŠE TRAJA

OPIS OKOLIŠČIN

Delavec je na podlagi dogovora z delodajalcem pri njem začel opravljati delo. Delavec v času vložitve tožbe pri delodajalcu še vedno opravlja delo.

PRAVNA PODLAGA

Delodajalec je za opravljanje dela, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja, dolžan skleniti pogodbo o zaposlitvi. Elementi delovnega razmerja so določeni v prvem odstavku 4. člena ZDR-1. Elementi delovnega razmerja so: (i) razmerje med delavcem in delodajalcem, (ii) v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca, (iii) delavec za delo opravljeno delo prejme plačilo, (iv) delo opravlja osebno in nepretrgoma, (v) ter po navodilih in nadzorom delodajalca.

Delodajalec je ob začetku opravljanja dela delavcu dolžan izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi, v kateri uredita pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Če delavec kljub temu z delodajalcem ni sklenil pisne pogodbe o zaposlitvi, se na podlagi 12. in 17. člena ZDR-1 šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. ZDR-1 v 18. členu določa domnevo obstoja delovnega razmerja, če obstajajo elementi delovnega razmerja, zato bo delavec moral zatrjevati in dokazati obstoj elementov delovnega razmerja, delodajalec pa bo moral dokazati, da njuno razmerje...