Portal ZDR

101. člen

(program razreševanja presežnih delavcev)

(1) Program razreševanja presežnih delavcev mora vsebovati:

- razloge za prenehanje potreb po delu delavcev, ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev, pri čemer mora delodajalec preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve pod spremenjenimi pogoji,

- seznam presežnih delavcev,

- ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja, kot so: ponudba zaposlitve pri drugem delodajalcu, zagotovitev denarne pomoči, zagotovitev pomoči za začetek samostojne dejavnosti, dokup zavarovalne dobe.

(2) Program razreševanja presežnih delavcev mora biti finančno ovrednoten.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 99. člena ZDR.

Po obvestilu sindikatom, posvetovanju z njimi ter obvestilu Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje bo delodajalec pripravil program reševanja presežnih delavcev. Program reševanja presežnih delavcev temelji na ugotovitvah delodajalca o razlogih za ...

Sodna praksa

Delodajalca pri odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov ne zavezuje določba 3. odstavka 88. člena ZDR o preveritvi možnosti zaposlitve delavca pod spremenjenimi pogoji, itd., temveč določba 99. člena ZDR o ukrepih za preprečitev oziroma omejitev prenehanja delovnega razmerja ter ukrepih in kriterijih za iz...