Portal ZDR

78. člen

(vrnitev dokumentov in izdaja potrdila)

(1) Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je delodajalec na zahtevo delavca dolžan vrniti delavcu vse njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal.

(2) Delodajalec ne sme v potrdilu navesti ničesar, kar bi delavcu otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 75. člena ZDR.

Delodajalec mora tudi po prenehanju delovnega razmerja varovati delavčeve osebne podatke ter njegovo zasebnost in dostojanstvo. Delodajalec mora v določenem roku po prenehanju delovnega razmerja iz evidenc osebnih podatkov o delavcu, ki jih je vodil v č...