Portal ZDR

181. člen

(prepoved opravljanja podzemnih del)

(1) Delavke ne smejo opravljati podzemnih del v rudnikih.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za delavke:

- ki so vodilne osebe oziroma vodijo delovne enote in imajo pooblastila za samostojne odločitve,

- ki morajo zaradi strokovnega izobraževanja opraviti določen čas prakse na podzemnih delih v rudnikih,

- ki so zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah in v drugih primerih, ko morajo odhajati na podzemna dela v rudnik zaradi opravljanja del, ki niso fizična.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 186. člena ZDR.

Ta člen ureja prepoved opravljanja podzemnih del v rudnikih za ženske. S prepovedjo se sledi zahtevam Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemeljskih delih v rudnikih vseh kategorij iz leta 1935, čeprav je Sloven...