Portal ZDR

103. člen

(sodelovanje in vloga zavoda za zaposlovanje)

(1) Delodajalec je dolžan obravnavati in upoštevati morebitne predloge zavoda za zaposlovanje o možnih ukrepih za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev in ukrepih za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja.

(2) Na zahtevo zavoda za zaposlovanje delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem pred potekom 60-dnevnega roka od izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 100. člena tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 101. člena ZDR.

Delodajalec mora o nameri po odpuščanju večjega števila delavcev pisno obvestiti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima v postopku odpuščanja večjega števila delavcev dve pomembni vlogi. Zavod ima ...