Portal ZDR

34. člen

(upoštevanje delodajalčevih navodil)

(1) Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

(2) Delavec lahko odkloni opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 32. člena ZDR spremenjeno tako, da je dodan drugi odstavek.

Delovno razmerje je odvisno razmerje. Delavec je v delovnem razmerju podrejena stranka in kot takšna je dolžna spoštovati navodila in zahteve, ki jih zaradi izvajanja s pogodbo o zaposlitvi dogovorj...

Sodna praksa

Obveznost upoštevanja delodajalčevih navodil

Tožena stranka s tem, ko je tožniku odredila, da evidentira prihode in odhode vozil, ni ravnala protipravno in tožena stranka tožniku ni kršila pravic iz delovnega razmerja, zato tožniku ne pripada odškodnina za nematerialno škodo. Delavec mora ves...

Kršitev obveznosti upoštevanja delodajalčevih navodil in grožnje kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Revizija se neutemeljeno zavzema za stališče, da kršitev ni podana, ker škoda toženi stranki ni nastala in ker njeni poslovni interesi niso bili ogroženi. Že samo dejstvo, da j...