Portal ZDR

182. člen

(splošno)

(1) Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju.

(2) V primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva zaradi nosečnosti in starševstva po tem zakonu, je dokazno breme na strani delodajalca.

(3) Delodajalec mora delavcem omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 187. člena ZDR.

V tem členu, so določena splošna pravila varstva nosečnosti ter starševstva. V skladu z mednarodnimi standardi je zakonodajalec uredil posebno varstvo nosečih delavk in staršev.

V prvem odstavku je določeno splošno načelo o ...