Portal ZDR

195. člen

(zaposlovanje, usposabljanje ali preusposabljanje invalidov)

Delodajalec zagotavlja varstvo delovnih invalidov in invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida, pri zaposlovanju, usposabljanju ali preusposabljanju v skladu s predpisi o usposabljanju in zaposlovanju invalidov in predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 199. člena ZDR.

Na podlagi 52. člena Ustave RS je invalidom v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. Vsebina tega poglavja temelji tudi na Konvenciji Mednarodne organizacije dela številka 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov...