Portal ZDR

212. člen

(posebne varstvene določbe)

(1) Ne glede na določbo sedmega odstavka prejšnjega člena delovni čas otrok, mlajših od 15 let starosti, ki opravljajo lažje delo v času šolskih počitnic, ne sme trajati več kot sedem ur na dan in 35 ur na teden. Delo otroka, ki ga opravlja v šolskem letu izven časa, določenega za pouk, ne sme trajati več kot dve uri na dan in ne več kot 12 ur na teden.

(2) Otrokom je v vsakem primeru prepovedano opravljati nočno delo med osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj.

(3) Otrokom je potrebno zagotoviti v vsakem 24-urnem obdobju dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 217. člena ZDR.

Ta člen določa posebne varstvene določbe, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena nanašajo na delovni čas otrok, mlajših od 15 let.

Otrokom, ki so mlajši od 15 let je:

- v vsakem primeru prepovedano op...