Portal ZDR

105. člen

(prisilna poravnava)

(1) V primeru s sklepom sodišča potrjene prisilne poravnave, lahko delodajalec s 30-dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbe o zaposlitvi delavcem, če so odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcev predvidene v načrtu finančnega prestrukturiranja kot eden od posebnih ukrepov finančnega prestrukturiranja.

(2) Delodajalec mora pred odpovedjo pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev izpolniti vse obveznosti iz poglavja o odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi besedilom 106. člena ZDR spremenjeno.

Sprememba tega člena je bila potrebna zaradi uskladitve z določbo 144. člena ZFPPIPP. Navedeni člen določa, da je treba predlogu za začetek postopka prisilne poravnave predložiti tudi načrt finančnega prestrukturiranja, ki mor...

Sodna praksa

ZDR je varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov predstavnikov delavcev, starejših delavcev, staršev in invalidov izrecno izključil le za primere prenehanja delodajalca, ne pa tudi za primer posebej urejene odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi pravnomočno potrjene prisilne poravnave, saj prisilne poravn...