Portal ZDR

167. člen

(odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov)

(1) Delavec je upravičen do odsotnosti z dela v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih primerih, v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.

(2) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo plače delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 169. člena ZDR.

V tem členu sta določeni pravici do odsotnosti z dela zaradi bolezni oziroma poškodbe, kot tudi v primeru darovanja krvi. Člen se pri določanju pravice do odsotnosti z dela sklicuje na predpise o zdravstvenem zavarovanju. To pomeni, da je odsotnost z...