Portal ZDR

190. člen

(splošno)

Delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti, uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 194. člena ZDR.

V tem poglavju ZDR-1 ureja varstvo mladine oziroma delavcev, ki še niso dopolnili 18. let starosti. ZDR-1 v 21. členu določa 15. let kot minimalno starost za sklenitev delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi. ZDR-1 ohranja že znane omejitve o ...