Portal ZDR

120. člen

(splošno)

Z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, kdor prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe, ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 81. člena ZDR, črtan pa je drugi odstavek, ki se nanaša na delo vajencev.

Namen pripravništva je uvajanje v samostojno delo. Pripravništvo ni več obvezno, zato lahko pogodbo o zaposlitvi za opravljanje pripravništva sklene delodajalec le v primeru, če pripravništ...

Sodna praksa

Tožnica se neutemeljeno sklicuje na določbo 120. člena ZDR o pogodbi o zaposlitvi pripravnika, saj pripravništvo po ZDR ni obvezno (to ne izhaja niti iz Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine), tožnica pa v nasprotju s svojimi navedbami (in izvedenimi dokazi) že sama priznava, da tožena stranka sploh ni objavila potre...