Portal ZDR

164. člen

(neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta)

Izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, je neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 166. člena ZDR.

Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja in se ji delavec ne more odreči niti z enostransko izjavo niti s sporazumom z delodajalcem o odpovedi pravici ali odškodnini za neizrabljeni letni dopust. Zaradi varstva delavc...

Sodna praksa

Iz sodne prakse sicer izhaja, da se je v določenem obdobju zahtevek za plačilo neizkoriščenega letnega dopusta obravnaval kot klasični odškodninski zahtevek po določbah ZOR oz. OZ z ugotavljanjem vseh elementov t.i. civilnega delikta (nedopustno ravnanje, škoda, vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in škodo, odgovorno...

Do odškodnine za neizrabljen del dopusta je delavec upravičen samo, če tega zaradi objektivnih razlogov ni mogel izkoristiti

Vrhovno sodišče je v zadevah VIII Ips 191/2010 z dne 22. 11. 2011, VIII Ips 107/2011 z dne 20. 12. 2012 in VIII Ips 218/2010 z dne 7. 2. 2012 po predhodno dopuščenih reviz...

Do odškodnine zaradi neizrabljenega letnega dopusta je delavec upravičen le, če dopusta ni mogel izrabiti zaradi objektivnih razlogov

V obdobju, ko je bil tožnik direktor tožene stranke, se je neizrabljeni letni dopust tožnika samodejno prenašal iz leta v leto, čeprav bi moral tožnik letni dop...

Strokovna praksa

Do denarnega nadomestila za neizkoriščen dopust je delavec upravičen samo v primeru, ko delovno razmerje preneha in pred iztekom ni bilo mogoče zagotoviti izrabe letnega dopusta

Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja in se ji delavec ne more odreči niti z enos...