Portal ZDR

166. člen

(odsotnost z dela zaradi praznovanja)

(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela ob praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi, in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se delavcu lahko omeji, če delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano ali narava dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični dan.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 168. člena ZDR.

ZDR-1 ohranja pravico do odsotnosti z dela ob praznikih ki so kot dela prosti dnevi določeni v zakonu, in drugih dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki so določeni z zakonom. Ta pravica pa ni absolutna, saj je v drugem odstavku določeno, da se l...