Portal ZDR

140. člen

(udeležba pri dobičku)

Delavec je lahko udeležen pri dobičku v skladu z zakonom.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 139. člena ZDR.

Pravica delavca do dobička je deklaratorne in napotilne narave. S tem členom se določa splošna možnost, da so delavci (ki so pri ustvarjanju dobička delodajalca sodelovali) upravičeni, do dela dobička. ZDR-1 te pravice podrobneje ne ureja, saj ude...