Portal ZDR

46. člen

(splošno)

Delodajalec mora varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 44. člena ZDR.

Ob vedno novih tehnologijah, ki posameznikom omogočajo več nadzora se vedno znova postavlja vprašanje varovanja osebnosti ter zasebnosti delavca. Pravica do varovanja osebnosti iz zasebnosti je osebnostna pravica, ki učinkuje proti vsakomur. Pojem zase...

Sodna praksa

Presoja obveznosti varovanja delavčeve osebnosti

Obveznost varstva delavčeve osebnosti pomeni tudi dolžnost ustreznega odziva na resne žalitve ali grožnje med sodelavci in nadrejenimi, sicer pa je tudi (poslovni) interes delodajalca samega, da zagotavlja nemoteno opravljanje dejavnosti, ki jo (med...

Kršitev obveznosti varovanja delavčeve osebnosti kot razlog za odškodninsko odgovornost delodajalca

Na podlagi 44. člena ZDR mora delodajalec varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost. Ta vidik obveznosti mora delodajalec upoštevati tudi pri odre...