Portal ZDR

82. člen

(splošno)

(1) Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim rokom – redna odpoved.

(2) V primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka – izredna odpoved.

(3) Vsaka stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le v celoti.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 80. člena ZDR.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je enostranska izjava volje, s katero izjavitelj naslovnika obvešča, da pogodbo o zaposlitvi odpoveduje. Takšna izjava ima za posledico prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Pravica do odpovedi pogodbe o zaposlitvi je oblikovalna...

Sodna praksa

Delodajalec, ki delavcu izroči pisno odpoved, takšne odpovedi ne more kadarkoli enostransko preklicati. Če je namreč delavec odpoved že prejel, je s stališča pogodbenega prava potrebna tudi njegova privolitev v kasnejši preklic odpovedi. V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi takoj preneha pogodbeni odnos me...

Neveljavnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po prenehanju delovnega razmerja

Pogodbe o zaposlitvi, ki je bila že odpovedana in je na podlagi prve odpovedi že prenehala, ni mogoče znova odpovedati, ker pogodba, ki se na tak način znova odpoveduje, več ne obstoji, s tem pa tudi ni več delovn...

Nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru nadaljevanja delovnega razmerja

Glede na to, da je tožnik ostal v delovnem razmerju (suspenzu) po dokončni odločitvi o izredni odpovedi in po zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe (vse do dneva izdaje odločbe sodišča prve stopnj...