Portal ZDR

178. člen

(zmanjšanje odškodnine ali oprostitev plačila odškodnine)

Odškodnina se lahko zmanjša ali se delavca lahko oprosti njenega plačila, če je zmanjšanje ali oprostitev plačila primerna glede na njegovo prizadevanje za odpravo škode, odnos do dela ali njegovo gmotno stanje.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 183. člena ZDR.

V tem členu ZDR-1 dopušča možnost zmanjšanja odškodnine oziroma oprostitve plačila odškodnine. Podobno določbo smo poznali že v prejšnji delovnopravni zakonodaji, ki pa se je glede pogojev oziroma primerov, ko je dopustno znižanje odškodnine ...