Portal ZDR

121. člen

(trajanje pripravništva)

(1) Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon ne določa drugače.

(2) Pripravništvo se lahko sorazmerno podaljša, če pripravnik dela s krajšim delovnim časom od polnega, vendar največ za šest mesecev.

(3) Trajanje pripravništva se podaljša za čas opravičene odsotnosti z dela, ki traja dlje kot 20 delovnih dni, razen za čas letnega dopusta.

(4) Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja skrajša, vendar le do polovice prvotno določenega trajanja.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 121. člena ZDR.

S tem členom se ureja maksimalna dolžina trajanja pripravništva. Določbo tega člena je potrebno uporabljati v povezavi s prejšnjim členom...

Sodna praksa

Tudi v primeru delovnega razmerja pripravnika za določen čas lahko pride do preoblikovanja v delovno razmerje za nedoločen čas na podlagi 1. odstavka 18. člena ZDR, če ostane na delu po času, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati. (Višje delovno in socialno sodišče - sklep Pdp 123/2004)

Za polni dostop do vsebine se je potrebno naročiti!