Portal ZDR

117. člen

(večkratno pravno varstvo pred odpovedjo)

Če je posameznemu delavcu zaradi njegovega statusa zagotovljeno večkratno varstvo pred odpovedjo, velja močnejše pravno varstvo.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 81. člena ZDR.

V tem členu je določeno, da delavca, ki ga zakon šteje med varovane kategorije varuje tisto pravno varstvo, ki je v konkretnem primeru za delavca ugodnejše. Takšna ureditev je logična in izhaja iz načela upoštevanja bolj ugodne ureditve za delavca ...