Portal ZDR

224. člen

(urejanje pravic in obveznosti članov pogodbenih strank v kolektivnih pogodbah)

Do ureditve v Zakonu o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) se lahko v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti dogovorijo pravice in obveznosti, ki niso že urejene v zakonu, le za člane pogodbenih strank.

Komentar

Navedeni člen, je bil v zakon vnesen v drugi obravnavi, na predlog socialnih partnerjev in predstavlja možnost dogovarjanja delavčevih pravic in obveznosti, ki niso že urejene v zakonu in ki so povezane predvsem z delovanjem sindikata oziroma članstvom v sindikatu, s ciljem krepitve in spodbujanja kolektivnega dogovarjanja. K...

Sodna praksa

Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo (7. člen ZRSin), kar v povezavi z določbo 11. člena ZKolP o osebni veljavnosti takih kolektivnih pogodb pomeni, da se tudi reprezentativni sindikat na ravni posameznega delodajalca (organizacije, podjetja, gospodarske družbe) pogaja o (dodatnih) prav...