Portal ZDR

189. člen

(drugi upravičenci)

Pravice iz četrtega odstavka 159. in iz prvega in tretjega odstavka 187. člena tega zakona ima tudi delavec, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova, v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja in delavec-skrbnik za svojega varovanca, ki ga dejansko neguje in varuje.

Komentar

Besedilo tega člena je novo.

S tem členom se zagotavlja izenačenje pravic delavcev – skrbnikov z delavci – starši oziroma bolje rečeno pravice otrok za katere skrbijo delavci – skrbniki z otroki delavcev – staršev. Pravice in obveznosti skrbnikov otrok so določene v Zakonu o zakonski zvezi in dr...