Portal ZDR

60. člen

(zaposlitev za nedoločen ali določen čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi po prejšnjem členu se sklene za nedoločen čas.

(2) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če so pri uporabniku podani pogoji iz prvega odstavka 54. člena tega zakona in ob upoštevanju časovnih omejitev iz drugega in četrtega odstavka 55. člena tega zakona.

(3) Predčasno prenehanje potrebe po delu delavca pri uporabniku v posameznem primeru ne sme biti razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Delodajalec za zagotavljanje dela je dolžan delavcu do izteka pogodbe za določen čas plačevati nadomestilo plače v skladu s 138. členom tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 58. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Delodajalec - agencija kot delodajalec in delavec lahko skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas. Tudi v primeru sklepanja tovrstne pogodbe o zaposlitvi velja načelo, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če zagotavlja delo delavca uporabniku v nasprotju s 60. členom.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 ...