Portal ZDR

198. člen

(krajši delovni čas)

Starejši delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma ima pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega na istem ali drugem ustreznem delovnem mestu, če se delno upokoji.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 202. člena ZDR.

Zakonodajalec ob upoštevanju pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja, daje delavcu možnost, da se postopoma upokoji oziroma, da se postopno prilagodi na dokončno starostno upokojitev. V tem členu je dopuščeno, da se lahko delavec delno upokoji, ...