Portal ZDR

194. člen

(povečan letni dopust)

Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do letnega dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 198. člena ZDR.

S tem členom se delavcem, ki še niso dopolnili 18 let starosti zagotavlja daljši letni dopust. Poleg letnega dopusta v trajanju minimalno štirih tednov (člen 159. ZDR-1) ter letnega dopusta, ki ga določajo kolektivne pogodbe, je delavec, ki še ni d...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če ne zagotovi posebnega varstva pravic delavcev, ki še niso dopolnili 18. let starosti v skladu z določbami 192., 193. in 194. člena.

Za manj...