Portal ZDR

51. člen

(vpliv spremenjenega zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta na spremembo pogodbe o zaposlitvi)

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 49. člena ZDR

V tem členu je določeno načelo varstva minimalnih pravic, ki sta jih stranki dogovorili v pogodbo o zaposlitvi. Ker je delovno razmerje trajno delovno razmerje, je razumljivo, da se v času trajanja delovnega razmerja lahko zgodi, da se spreminjajo splo...

Sodna praksa

Ohranitev ugodneje določenih pravic v pogodbi za odpoved pogodbe o zaposlitvi ob organizacijskih spremembah – obstoj poslovnega razloga

ZDR v 49. členu določa, da delavec v primeru spremembe zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca ohrani vse tiste pravice, ki so (zanj) ugodneje ...

Presoja vpliva spremembe kolektivne pogodbe na spremembo pogodbe o zaposlitvi

Sporni dogovor je veljavno sklenjen in njegova vsebina (iz katere izhajajo zaveze poslovodstva družb) ni nezakonita. Tudi če pomeni Dogovor začasno spremembo Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa (KPDŽP),...