Portal ZDR

35. člen

(spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu)

Delavec mora spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 33. člena ZDR.

V tem členu je določena dolžnost delavca po spoštovanju predpisov o varnosti in zdravja pri delu. Te predpise mora delavec upoštevati poleg navodil za delo, ko mu jih daje delodajalec oziroma nadrejeni. Varnost in zdravje pri delu je urejena ZVZD-1. P...

Sodna praksa

Niti ZDR in niti ZVZD ne določata posebnih dokaznih pravil glede dokazovanja alkoholiziranosti delavca na delu. Zato lahko v delovnem sporu delodajalec dokazuje alkoholiziranost delavca z vsemi dokazi, ki so primerni za ugotavljanje tega dejstva. Gotovo je za ugotavljanja očitne alkoholiziranosti primeren dokaz tudi zasli...

Zavračanje preventivnih zdravstvenih pregledov kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Tožnica je z zavračanjem oprave zdravniških pregledov, na katere je bila napotena s strani delodajalca, kršila pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, zato ji je tožena stra...

Prihod na delo pod vplivom alkohola kot kršitev predpisov o varnosti in zdravju pri delu in razlog za izredno odpoved

Tožnik je spornega dne prišel na delo pod vplivom alkohola. S tem je huje kršil obveznosti iz delovnega razmerja, zato je bil podan utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zap...

Presoja obveznosti varnega opravljanja dela delavca kot soprispevka k škodi

Tožnik je dvokrako lestev prislonil na steno, namesto da bi jo razprl. Ko se je povzpel po njej, je ta zdrsnila, zato je padel. Tožnik se je poškodoval pri opravljanju nevarne dejavnosti pri prvotoženi stranki. Neposredni ...