Portal ZDR

19. člen

(splošno)

Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 17. člena ZDR.

Pogodba o zaposlitvi je dvostranska pogodba. ZDR-1 v tem členu določa, kdo sta stranki pogodbe o zaposlitvi. Stanki pogodbe o zaposlitvi sta delavec in delodajalec.

Delavec bo tako v vsakem primeru fizična oseba. Delodajalec pa bo v...

Sodna praksa

Delovno razmerje je sklenjeno med določenim delavcem in delodajalcem, zato se odločitve delodajalca ne morejo raztezati na prejšnje delovno razmerje in na ugotovljeno disciplinsko odgovornost delavca pri prejšnjem delodajalcu. (Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 73/2008)

...