Portal ZDR

226. člen

(postopno zviševanje starosti za delavce pred upokojitvijo)

Ne glede na določbo prvega odstavka 114. člena tega zakona, uživajo posebno varstvo pred odpovedjo delavci, ki v letu 2013 izpolnijo pogoj starosti 54 let in 4 mesece – ženske in 55 let – moški in delavci, ki v letu 2014 izpolnijo pogoj starosti 55 let. V nadaljnjih treh letih do uveljavitve starosti 58 let se starost za delavce zvišuje vsako leto za eno leto.

Komentar

V tem členu je določeno prehodno obdobje, ki se nanaša na uporabo 114. člena ZDR-1. Navedeni člen določa status delavca pred upokojitvijo, ki uživa posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. V 114. členu ZDR-1 je določeno, da ima status delavca pred upokojitvijo delavec oziroma delavka, ki ...

Sodna praksa

Posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga starejšemu delavcu v prehodnem obdobju

Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo materialno pravo, ko je ugotovilo nezakonitost izpodbijane redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi že zgolj na podlagi dejstva, da je bil tožnik v...