Portal ZDR

174. člen

(vloga sindikata, sveta delavcev oziroma delavskega zaupnika)

V disciplinskem postopku lahko po pooblastilu delavca sodeluje sindikat, če delavec ni član sindikata, pa svet delavcev oziroma delavski zaupnik.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi besedilom 174. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Do sedaj je v disciplinskem postopku lahko sodeloval le sindikat. Sodnika je v postopku sodeloval z mnenjem, ki ga je podal na poziv delodajalca oziroma delavca. S spremembo je sedaj določeno, da lahko delavec pooblasti sindi...