Portal ZDR

222. člen

(dodatek za delovno dobo)

Delavci, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 odstotkov od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ohranijo tak dodatek, razen če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 238. člena ZDR spremenjeno.

ZDR-1 v 129. členu določa dodatek na delovno dobo kot enega izmed dodatkov do katerega so upravičeni delavci. Višino dodatka za delovno dobo zakon prepušča kolektivnemu dogovarjanju, saj določa, da se višina dodatka za delovn...