Portal ZDR

183. člen

(varstvo podatkov v zvezi z nosečnostjo)

V času trajanja delovnega razmerja delodajalec ne sme zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke, razen če to sama dovoli zaradi uveljavljanja pravic v času nosečnosti.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 188. člena ZDR.

Prepoved, da delodajalec ne sme od delavca zahtevati podatkov o družinskem, zakonskem stanu, podatke o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma druge podatke, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem, določajo že uvodne določbe ZDR-1. Kljub...

Sodna praksa

Uveljavljanja posebnega varstva iz naslova nosečnosti od delavke zahteva najmanj obvestilo, ki ga mora delodajalec z jasno in izrecno izjavo sprejeti

Kot v že prej navedenih primerih v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi staršem mora delavka, ki želi uveljaviti varstvo pred odpovedjo zaradi doje...