Portal ZDR

133. člen

(enako plačilo žensk in moških)

(1) Delodajalec je dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol.

(2) Določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s prejšnjim odstavkom, so neveljavna.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 133. člena ZDR.

V tem členu je določeno eno temeljnih načel enakosti oziroma prepovedi diskriminacije, ki temelji na spolu. Že v 6. členu ZDR-1 je določena prepoved diskriminacije, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini, tudi na spolu. Takšne določbe, da je...