Portal ZDR

223. člen

(ekonomsko odvisne osebe)

Določbe 213. in 214. člena tega zakona se uporabljajo do uveljavitve zakona, ki bo urejal delo in varstvo ekonomsko odvisnih oseb.

Komentar

S to prehodno določbo se določa veljavnost 213. in 214. člen ZDR-1, ki urejata status in pravice ekonomsko odvisnih oseb. Navedena člena bosta prenehala veljati, ko (če) o državni zbor sprejel zakon, ki bo urejal pravice ekonomsko odvisnih oseb. Ekonomsko odvisne osebe so samozaposleni, ki več kot 80 % letnih prihodkov ustv...