Portal ZDR

179. člen

(odškodninska odgovornost delodajalca)

(1) Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora povrniti delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava.

(2) Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša tudi na škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s kršenjem pravic iz delovnega razmerja.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 184. člena ZDR.

V tem členu so določena posebna pravila odškodninske odgovornosti delodajalca za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom utrpi delavec.

ZDR-1 ne ureja odškodninske odgovornosti, ko jo pri delu ali v zvezi z delom povzroči dela...

Sodna praksa

Tožena stranka dela ni imela ustrezno organiziranega, ni poskrbela za varno opravljanje dela in v zvezi s tem ni sprejela jasno določenih organizacijskih in tehničnih ukrepov, ni zagotovila ustreznih delovnih sredstev ter pravilnega načina dela, da bi zmanjšala nevarnost, povezano z ročnim premeščanjem bremen, tožni...

Za protipravnost škodnega ravnanja kot elementa odškodninske odgovornosti delodajalca ne zadostuje gola nezakonitost odpovedi

Tožnica je svoj zahtevek utemeljevala z domnevno nezakonitim krivdnim ravnanjem tožene stranke, ki naj bi se odražalo kot šikaniranje v obliki nezakonite premestitve v let...