Portal ZDR

145. člen

Delavec je dolžan opravljati delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v skladu s pogodbo o zaposlitvi ali druga dela v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic, v primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Tako delo lahko traja, dokler je nujno, da se rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 144. člena ZDR.

S to določbo se določa obveznost delavca, da mora v določenih primerih opravljati tudi dodatno delo, ki traja preko polnega delovnega časa. Primeri, ko mora delavec opravljati ...