Portal ZDR

125. člen

(poskusno delo)

(1) V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec lahko dogovorita o poskusnem delu.

(2) Poskusno delo traja največ šest mesecev. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.

(3) V času trajanja poskusnega dela lahko delavec redno odpove pogodbo o zaposlitvi.

(4) Če delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi.

(5) Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka v skladu s 96. členom tega zakona.

(6) V času trajanja poskusnega dela lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi tudi, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

(7) Delavec je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 125. člena ZDR bistveno spremenjena.

V tem členu je določen institut poskusnega dela. Poskusno delo je poseben pogoj, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi in pomeni preizkus znanja in sposobnosti delavca za opravljanje dela na delovnem mestu oziroma vrsti de...

Sodna praksa

Namen poskusnega dela je preizkus znanja in sposobnosti delavca za opravljanje dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi: torej preizkus, ali je delavec, ki sicer izpolnjuje formalne pogoje predpisane izobrazbe in delovnih izkušenj, v praksi sposoben opravljati delo in ustreza pričakovanju delodajalca, omogoča pa ...

Določbe 125. člena ne predpisujejo posebnega postopka za spremljanje poskusnega dela

Namen poskusnega dela je preizkus znanja in sposobnosti delavca za opravljanje dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, torej preizkus, ali je delavec, ki sicer izpolnjuje formalne pogoje predpisane izobraz...

Večkratna zamuda pri dostavi blaga je zadosten razlog za neuspešno opravljeno poskusno delo

Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je sodišče prve stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je štelo, da je tožena stranka tožniku na podlagi četrtega odstavka 125. člena ZDR-1 zakon...

Delodajalec delavcu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ni dolžan omogočiti zagovora v primeru, ko je odpoved posledica neuspešno opravljenega poskusnega dela

Zakonitost odpovedi je odvisna od utemeljenosti negativne ocene poskusnega dela, saj...