Portal ZDR

197. člen

(opredelitev)

Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (v nadaljnjem besedilu: starejši delavec).

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 201. člena ZDR.

V tem členu je določeno, da starejši delavci uživajo posebno pravno varstvo. Starejši delavci so tisti delavci, ki so dopolnili najmanj 55 let starosti. Starostna meja je določena za oba spola enako. Ker je s 12. 4. 2013 prenehal veljati ZDR sta s t...

Sodna praksa

Novi ZDR ni razveljavil obstoječe avtonomne ureditve v kolektivnih pogodbah. Zato je pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi glede vprašanja varstva starejših delavcev pred odpovedjo potrebno upoštevati določbe kolektivnih pogodb (v obravnavani zadevi SKPgd in KPKŽI), če so za starejše delavce ugodnejše od ureditve v nove...

Posebnega varstva nimajo starejši delavci, ki pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja uveljavljajo posebna znižanja

Tudi od zavarovanca je odvisno, ali bo za pridobitev pravice do starostne pokojnine npr. uveljavljal znižanje starostne meje zaradi skrbi in vzgoje otroka...