Portal ZDR

72. člen

(dela, ki se ne morejo opravljati na domu)

Zakon ali drug predpis lahko določi dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 71. člena ZDR.

Tudi v tem členu zakonodajalec sledi zahtevam neratificirane konvencije Mednarodne organizacije dela številka 177 o delu na domu 1996. Določba tega člena napotuje na omejevanje možnosti opravljanja dela na domu, na druge zakone oziroma podzakonske pre...