Portal ZDR

24. člen

(splošno)

Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 22. člena ZDR.

S katerim izmed prijavljenih kandidatov bo delodajalec sklenil pogodbo o zaposlitvi, delodajalec prosto izbira. Načelo svobodnega sklepanja pogodb je urejeno že v obligacijskem prava in jo ZDR-1 le povzema. Delodajalec ima tako pravico do proste odločit...

Sodna praksa

Sodišče ne sme naložiti delodajalcu, da mora z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za določeno delovno mesto, četudi je delavec dejansko opravljal dela tega delovnega mesta, ker bi s tem poseglo v pravico delodajalca do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o ...

Pravica delodajalca do proste izbire kandidata

V izbirnem postopku delodajalec sam izbere kandidata, neizbrani kandidati pa ne smejo biti podvrženi diskriminaciji. Na prijavo prostega delovnega mesta učitelja fizike pri toženi stranki se je prijavilo šestnajst kandidatov, od katerih jih je devet, v...