Portal ZDR

176. člen

(zastaranje)

(1) Delodajalec mora odločiti o disciplinski odgovornosti delavca najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je izvedel za kršitev oziroma najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

(2) Izvršitev disciplinske sankcije zastara v 30 dneh po vročitvi odločitve o disciplinski odgovornosti.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 181. člena ZDR sprejemno.

V tem členu so določeni roki v katerih mora delodajalec uvesti in izvesti disciplinski postopek kot tudi rok v katerem mora delodajalec izvršiti oziroma začeti izvrševati izrečeno disciplinsko sankcijo. Zastaranje je pravni insti...

Sodna praksa

Disciplinski postopek je izveden v zakonitem 3 mesečnem roku iz 2. odstavka 181. člena ZDR, če je disciplinski organ delodajalca v tem roku odločil o delavčevi disciplinski odgovornosti, čeprav je bil sklep o disciplinski odgovornosti delavcu vročen kasneje. (Višje delovno in socialno sodišče - sklep Pdp 1540/2004)

...