Portal ZDR

204. člen

(pisno obveščanje sindikata)

Kot pisno obveščanje sindikata v primerih, ki jih določa ta zakon, se šteje tudi obveščanje sindikata po elektronski poti – z uporabo informacijske tehnologije v skladu z ureditvijo v kolektivni pogodbi ali dogovorom med delodajalcem in sindikatom.

Komentar

Besedilo tega člena je novo.

Na novo je določeno, da lahko delodajalec sindikat obvešča tudi z uporabo informacijske tehnologije. Navedeno pomeni, da bo delodajalec lahko sindikat obveščal ne e-poštni naslov sindikata oziroma na drug e-poštni naslov, ki ga bo sindikat sporočil delodajalcu. S takšno u...