Portal ZDR

173. člen

(izjava o očitanih kršitvah)

Pred izrekom disciplinske sankcije mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti, da se v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, o njih izjavi, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 177. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Zagovor delavca, je ena temeljnih pravic delavca v disciplinskem postopku. Za uveljavljanje pravice do zagovora (pravice do izjave) je temeljnega pomena tudi obveščenost delavca o kršitvah delovne discipline, ki se mu oč...

Sodna praksa

Tožena stranka je prvo razpisano disciplinsko obravnavo zaradi tožnikovih zdravstvenih težav preložila in ga dvakrat pozvala, naj poda zagovor v pisni obliki, a tega ni storil. Zaradi spoštovanja rokov je drugo obravnavo opravila v odsotnosti tožnika, saj zaradi spoštovanja tožnikove pravice do zagovora ni bila dolž...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če delavca pisno ne seznani z očitanimi kršitvami, če delavcu ne omogoči zagovora ali če ne omogoči razumnega roka za pripravo na zagovor.

Z...