Portal ZDR

69. člen

(pravice, obveznosti in pogoji)

(1) Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja.

(2) Pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o zaposlitvi.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 68. člena ZDR.

Delavec, ki opravlja delo na domu je izenačen z delavcem, ki opravljala delo v prostorih delodajalca, saj je določeno, da ima delavec, ki opravlja delo na domu enake pravice, kot ...