Portal ZDR

161. člen

(sorazmerni del letnega dopusta)

(1) Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: sorazmerni del letnega dopusta).

(2) Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

(3) Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 162. člena ZDR pomembno spremenjeno.

Glede na namen letnega dopusta, ki se odraža v tem, da delavec preživi določen čas v prijetnem in dostopnem okolju, istočasno pa obnavlja svoje sposobnosti in moči za nadaljnje kvalitetno in produktivno delo na delovne...

Sodna praksa

Pravica do letnega dopusta delavcu pripada s 1. 1. 2013, tj. pred uveljavitvijo ZDR-1, zato se glede odmere in regresa uporabljajo določbe ZDR

Po mnenju pritožbenega sodišča ni bistveno, da je bilo tožničino obvestilo o upokojitvi (oz. predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi), na po...

Strokovna praksa

Delodajalec lahko v primeru, ko je prenehalo delovno razmerje po volji delavca med koledarskim letom (letni dopust pa je bil v celoti izrabljen, regres pa izplačan), svoj zahtevek uveljavlja skladno s civilnim pravom

V primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je ...

Pravica do izrabe celotnega oziroma sorazmernega dela letnega dopusta v letu 2013

S sklenitvijo delovnega razmerja delavec pridobi pravico do letnega dopusta (159. člen ZDR-1). Pravico do celotnega letnega dopusta pridobi delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto. MDDSZ meni, da delavcu v primer...

Izraba dopusta pri posameznem delodajalcu, če delavec med letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim – izraba dopusta, ko delavec sredi meseca menja zaposlitev, pa pri nobenem od delodajalcev v mesecu, ko menja zaposlitev, ni zaposlen polni mesec

Skladno z drugim odstavkom 161. člena ZDR-1 je vsak ...