Portal ZDR

94. člen

(1) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem dni.

(2) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok:

- do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,

- od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni.

- do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,

- od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.

Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.

(4) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga je odpovedni rok 15 dni.

(5) Za dobo zaposlitve pri delodajalcu se šteje tudi doba zaposlitve pri njegovih pravnih prednikih.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi besedilom 92. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Mednarodni akti, ki zavezujejo Republiko Slovenijo (Konvencija Mednarodne organizacije dela številka 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, 1983 in Evropska socialna listina (spremenjena) (Uradni list RS-MP...

Sodna praksa

V 4. odst. 92. člena ZDR je določen minimalni odpovedni rok 30 dni, če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec zaradi krivdnih razlogov na strani delavca. Tožeči stranki je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena 10.9.2004, delovno razmerje pa ji je bilo zaključeno 9.12.2004. Pritožba neutemeljeno uvelja...

Odpovedni rok v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti glede na dikcijo tretjega odstavka 94. člena ZDR-1

V zvezi z različno razlago dolžin minimalnih odpovednih rokov v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti...

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni. 

Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odp...

Strokovna praksa

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni. 

V zvezi z različno razlago dolžin minimalnih odpovednih rokov v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in razl...