Portal ZDR

141. člen

(plačilo pripravnika in delavca na usposabljanju)

(1) Pripravnik oziroma delavec, ki se usposablja oziroma uvaja v delo, ima pravico do osnovne plače najmanj v višini 70 odstotkov osnovne plače, ki bi jo prejel kot delavec na delovnem mestu oziroma pri vrsti dela, za katero se usposablja.

(2) Plača pripravnika oziroma delavca, ki se usposablja oziroma uvaja v delo, ne sme biti nižja od minimalne plače, določene z zakonom.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 140. člena ZDR.

Ta člen je v neposredni povezavi z določbami zakona, ki urejajo pripravništvo v okviru delovnega razmerja (120. do 123. člen). S tem členom je urejena plača pripravnika, kot eno izmed pravic delavca, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za opravljanje...