Portal ZDR

93. člen

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega s tem zakonom.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 91. člena ZDR spremenjeno.

Bistvena značilnost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je odpovedni rok. Namen odpovednega roka je varstvo stranke, ki pogodbe o zaposlitvi ne odpoveduje, pred nenadno in nepričakovano spremembo njenega položaja zaradi prenehanja ...